גלית ל.

נכתב בתאריך: 12.2.2017

שלום רב,

הנדון: המלצה על הגב' רוטשילד אורנה כמאמנת – אישית .

ברצוני להביע את הערכתי הרבה למקצועיותה וכישוריה של הגב' אורנה רוטשילד ,הודות לזכות הגדולה אשר נפלה בחלקי להיות מתאמנת שלה:
לכל אורך תהליך האימון, אורנה סייעה לי להיות מודעת לעוצמות הקיימות בי ולשימושים שביכולתי לעשות בהן. הכרה זו היוותה בעבורי מנוף הנעה קדימה אל עבר כיבוש מטרתי באימון.
בתמיכתה הרבה למדתי לזהות פחדים המנהלים את חיי ויתרה מכך ,להצליח באמצעות חשיבה הגיונית לעמוד מולם ולהתמודד עמם.
בזכות האימון, הפכתי ערה לתפישות אשר גיבשתי עם השנים על החיים בכלל ובהקשר לנושא האימון בפרט. יחד בדקנו, עד כמה תפישותיי הן פרדיגמות מעכבות מול מקדמות ובמידת הצורך, קיבלתי הכוונה בבניית או באימוץ פרדיגמות יעילות יותר. הדבר שינה לחיוב את המשקפיים דרכם אני מסתכלת על חיי.
אורנה תרמה לי להתבונן בצורה רחבה יותר ומזוויות רבות יותר על סיטואציות מהחיים. לצידה, הקושי הוא לא אלא אתגר והזדמנות לצמוח ולהתקדם.
הודות לאורנה, הכרתי בבחירות השונות בחיי ובעצם יכולתי לבחור במצבים שונים. בנוסף, שקלנו יחד את הרווחים וההפסדים הנובעים מכל בחירה בכדי שאצליח לבחור בצורה המיטבית.
יכולותיה של אורנה להיות קשובה, אמפתית ,מבינה ותומכת בצד האסרטיביות שבה ,המשדרת שהיא לא מוותרת על המאמץ הדרוש להצלחה – הן בעיני המפתח, הטבוע בה באורח כ"כ טבעי, להיותה מאמנת אישית מעולה ומשמעותית. כל תכונותיה אלו ועוד הן שעזרו לי כמתאמנת להיות פתוחה וגלויה כלפיה ולמעשה הפכו בכך את יחסי האימון למלאי עוצמה, לריקוד משותף בצעדים קטנים אל עבר מטרה.
בענווה ובחוכמה המייחדות אותה, פילסה אורנה את הדרך אל עומק רגשותיי ובכך הובילה אותי לחוות אותם באופן מלא ואמיתי. אך לא זו בלבד, אלא שעוד במהלך האימון הצלחתי לחוות גם את התחושות אשר ייחלתי לעצמי להרגיש עם בוא ההצלחה בסיומו. הדמיון המודרך הפך מציאות ומילא אותי במוטיבציה ובאמונה, כי ביכולתי לכבוש כל יעד שהצבתי לעצמי. דרושים רק אומץ, רצון ועבודה עצמית.
תוכנית האימון אשר בנינו יחדיו , תהא נר לרגלי ותתרום לי לשמור על התובנות אליהן הגעתי במהלך האימון גם לאחר סיומו. עתה יש לי דרכי פעולה רבות לכיבוש מטרתי , תוך ידיעת האילוצים הנובעים מתוכן ובתמיכת הכלים אשר קיבלתי אצליח להתגבר על קשיים אפשריים בהוצאת התוכנית אל הפועל.
"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" (ד"ר סוס)

בכבוד רב ובברכת הצלחה,
גלית ל.