CBT

CBT היא גישה בפסיכולוגיה הרואה את חיי הנפש של האדם כמתרחשים ב4 מישורים:
מחשבות – כיצד אתה תופש את העולם בחשיבה ובדמיון.
התנהגותי – מה אתה עושה.
רגשי -כיצד אתה מרגיש כשמשהו קורה לך.
גופני – מה אתה מרגיש בגוף ואיפה?

CBT היא שיטת התערבות קוגנטיבית/שכלית התנהגותית. בעזרת שינוי המחשבה אנו מקווים לגרום לשינוי בהתנהגות המטופל.

זוהי התערבות קצרת טווח כלומר ההתערבות נעה בין 8-20 מפגשים בהכללה, והיא מותאמת לכל אדם בהתאם לגורמים המנהלים את חייו ומקשים על איכות החיים שלו כגון: עמדות מסוימות, חרדות, התנהגויות ועוד.
המטרה היא להפחית את מצוקה בה האדם נתון במטרה שיחזיר לעצמו את השליטה בחייו ככל שניתן.

הכלים שבהם משתמשים הם: שאלות, תשאול רחב ועמוק, תצפיות עצמיות, ניתוח ארועים, זיהוי ואיתור מחשבות מעכבות ומכשילות ויצירת רפרטואר חלופי שישפר תפקודו של האדם ורגשות מתונים יותר, הרפיות ועוד.

בסוף מפגש בדרך כלל ניתנת משימת תרגול שהמתאמן/המטופל אמור לתרגל אותה במהלך השבוע. זו יכולה להיות משימה מעשית/התנהגותית או מחשבתית. CBT הינה שיטה מוכחת מחקרית, מתנהלת תוך שיתןף פעולה בין המטפל והמטופל בהתאמת השפה לגיל, סוג האוכלוסיה ואופי הבעיה.